کاربری نرم افزار عمرانیران در بخش اول شامل طراحی 18 پارامتر   سازه ای می باشد از قبیل:

- محاسبات آئین‏نامه 2800 ویرایش سوم

- طراحی سقف کامپوزیت

- طراحی سقف تیرچه‏ بلوک

- طراحی دیوار حائل بتونی

- طراحی صفحه ستون

- طراحی اتصال گیردار

- تیر تک با اتصال مفصلی با نبشی جان

- تیر تک با نبشی نشیمن تقویت‏نشده

- تیر دوبل با نبشی نشیمن و نبشی جان

- تیر دوبل با نبشی نشیمن تقویت‏نشده

- تیر دوبل با نبشی نشیمن تقویت‏شده

- محاسبه ورق بادبندی روی صفحه ستون

- محاسبه ورق بادبندی در محل اتصال تیر به ستون

- محاسبه ورق بادبندی میانی

- محاسبه میلگرد خمشی مقطع

- محاسبه جوش المان های سازه‏ای

- محاسبه اندازه واقعی ستون باکس و طول تیر برای تهیه نقشه‏ های کارگاهی (نقشه‏ های شاپ)

- محاسبه خیز انواع تیر

omraniran001t
omraniran002t
 

به‏ انضمام ‏نرم‏ افزار‏‏همراه‏ مهندس ‏شامل‏ بانک‏ جامع‏‏ اطلاعاتی ‏مهندسین‏ عمران:

مباحث بیست‏گانه مقررات ملی ایران، نشریات سازمان مدیریت و برنامه‏ ریزی، چک‏ لیست‏ های محاسباتی سازمان نظام‏ مهندسی، چک‏ لیست‏ گودبرداری، جداول و اطلاعات مفید مهندسی عمران، مقالات مفید مهندسی عمران، راهبردهای مقاوم‏ سازی و بازسازی ساختمان‏ های ضعیف، بانک اطلاعات پیمانکاران و مهندسین مشاور، فهرست بها، تعدیل و ضرایب مناقصه، هندبوک‏ های مهندسی، آئین‏نامه‏ های فولاد و بتن سراسر دنیا و ...

 

omraniran003t

 

قیمت: 000 400 5 ریال